19.5.08

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΜΑΣ

Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου στον
Υμηττό, γιατί:

Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα τα σημερινά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Δήμο μας.

Θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στον δασικό χώρο του Υμηττού και ιδιαίτερα στην περιοχή του προβλεπόμενου κόμβου (Αγία Μαύρα).

Θα δημιουργήσει νέα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ειδικότερα στην Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, ακόμη και αν υπογειοποιηθεί ένα τμήμα της.

Θα συμβάλλει στην πριμοδότηση της χρήσης του Ι.Χ και όχι στην προώθηση
των δημόσιων και μαζικών μεταφορικών μέσων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: